• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Odhlášení obědů

Odhlašení obědů

Odhlášky strávníků z obědů, přesnídávek a svačin jsou možné provádět osobně nebo telefonicky na čísle 733 133 709 vždy den předem od 6,00 do 14,00 hodin (ve výjimečných případech do 6,30 hod. ráno).

V případě nemoci či nepřítomnosti strávníka ve školní docházce(déle než jeden den) je možné, aby zákonný zástupce strávníka odebral oběd do jídlonosiče. Odebrat za finanční normu lze pouze první neodhlášený oběd. V ostatní dny, pokud není oběd odhlášen, hradí strávník plnou cenu oběda – obědy nejsou dotovány státem (tj. k ceně potravin jsou připočítány i veškeré provozní náklady + DPH).

PRÁZDNINY – jídla jsou trvale odhlášeny pro všechny žáky a zaměstnance školy. Na začátku školního roku se obědy automaticky přihlásí od prvního dne školní docházky podle zadaných objednávek z minulého školního roku. Změny na nový školní rok je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ. Školy v přírodě a ostatní akce si každý odhlašuje samostatně!

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů