• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Historie školy

   V polovině 19. století byl v obci relativně velký počet dětí školou povinných. Do malé školy o rozměrech 10 x 10 m se muselo vejít až 180 dětí. Situace se vyřešila až roku 1876, kdy byla postavena nová trojtřídní škola.

   Koncem padesátých a začátkem šedesátých let 20. století probíhala v Radvanicích intenzivní výstavba panelových domů. Díky tomu došlo k růstu počtu obyvatel a to hlavně rodin s dětmi. Vznikla potřeba výstavby nové školy. Slavnostní otevření se konalo 4. září 1960. Škola se stala spádovou školou i pro školáky ze sousedních obcí.

   V roce 2005 byla provedena rekonstrukce školy (zateplení základní budovy školy, proběhla výměna oken, topení, el. rozvodů, osvětlení, přístavba bočních šaten), podstatně se i zmodernizoval interiér školy. Rekonstrukce byla částečně hrazena ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu obce.

   K 1. 1. 2003 se škola stala právním subjektem a sloučila se s mateřskou školou.

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů