• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Modernizace multimediální učebny ukončena

V průběhu měsíce června 2021 byla úspěšně ukončena „Modernizace multimediální učebny - ZŠ a MŠ Radvanice, okres Trutnov“, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013688.

Jsem velice rád, že i přes „covidové“ období se nám včas podařilo celou učebnu vybavit novým nábytkem a moderní technologií, která zabezpečí kvalitnější výuku nejen výpočetní techniky, ale hlavně výuku cizích jazyků.

Zakoupením schodolezu a vybudováním bezbariérového WC je naše škola od školního roku 2021/2022 bezbariérovou školou.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů