• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Prázdniny 2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Pročítám si články na našich webových stránkách a informace, které vám byly zasílány na náš EduPage. Abych řekl, tedy spíše napsal, pravdu, chtěl bych na

toto období co nejdříve zapomenout, a pokud by to bylo jen trochu možné, tak bych vše vrátil před březen 2020.

Z těch pár akcí, které se nám podařilo v průběhu tohoto školního roku zrealizovat, bych velmi rád připomněl zářiové oslavy šedesátého výročí otevření nové budovy ZŠ a vydání prvního almanachu radvanické školy. Byla to skvělá akce a velké poděkování patří vedení obce za finanční podporu a organizaci.

Avšak bohužel další dny a měsíce se již nesly v duchu distanční a rotační výuky. Za pomoc a práci v tomto nelehkém období děkuji nejen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, ale i vám, rodičům, prarodičům, prostě všem, kteří pomáhali svým dětem, vnukům či známým zvládnout toto velmi těžké období.

Snad to nejhorší máme za sebou a

klidné a pohodové prázdninové dny

vám všem přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Radvanice.

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů