• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Výběr stravného na červen 2020

STRAVNÉ NA MĚSÍC

červen 2020

Číst dál...

Znovuotevření škol - 1. stupeň + 9. třída

Vážení rodiče.

Třídní učitelé se budou s vámi od 4. 5. 2020 telefonicky spojovat a zjišťovat, zda vaše dítě nastoupí k 25. 5. 2020 do školy, nebo zda se bude i nadále vzdělávat pouze z domova. Zároveň vám poskytnou všechny potřebné informace k znovuotevření školy a případného nástupu vašeho dítěte do školy.

Tato informace se týká rodičů a žáků I. stupně a 9. třídy.

Pro žáky 6., 7. a 8. třídy zůstává v platnosti vzdělávání na dálku.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Školní docházka - čestné prohlášení

Vážení rodiče.

Z důvodů nastávající možné docházky vašeho dítěte do školy je potřeba v 1. den nástupu donést vyplněné toto čestné prohlášení. Odkaz na stažení ZDE.

Uzavření MŠ a ŠJ

Dne 6. 5. 2020 je nahlášena oprava rozvodné elektrické sítě v Radvanicích. Vzhledem k této situaci se tento den

u z a v í r á

Mateřská škola a Školní jídelna.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Vyzvednutí věcí ze šatny

Informace pro rodiče.

Věci vašich dětí (cvičební oblečení, obuv aj.) uložené v  šatně je možné si  vyzvednout v pracovní dny ve škole v době od 9.00 do 13.00 hod. (informace u pana Čeřovského nebo u paní Čeřovské).

R. Hager, ředitel školy

Žádost o ošetřovné

Informace pro rodiče.

Žádost o ošetřovné je stále vydávané v pracovní dny ve škole v době od 9.00 do 13.00 hod. (informace k vydání u pana Čeřovského nebo u paní Čeřovské).

R. Hager, ředitel školy

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

(duben 2020)

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

-         na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

-         a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

-         na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

-         na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Číst dál...

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů