• Pass_New8.jpg
 • Pass_New9.jpg
 • Pass_New10.jpg
 • Pass_New12.jpg
 • Pass_New13.jpg
 • Pass_New14.jpg
 • Pass_New15.jpg
 • Pass_New16.jpg
 • Pass_New17.jpg

Tříkrálová sbírka 2021

Radvanická škola je i letos zapojena do tradiční Tříkrálové sbírky, která ovšem vzhledem k aktuální situaci probíhá poněkud netradičně. Dobrou věc můžete podpořit několika způsoby:

 1. Finančním příspěvkem do zapečetěné pokladničky umístěné v budově ZŠ. Přístup je možný každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
 2. Převodem prostředků na účet č. 66008822/0800, var. symbol 77705026.
 3. Platbou pomocí QR kódu, který naleznete na hlavních vchodových dveřích školy (internetové bankovnictví).

Více informací včetně použití výtěžku naleznete na: www.trutnov.charita.cz

Děkujeme za Vaši podporu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 20/2020

Provoz mateřské školy – od 4. 1. 2021 bude provoz MŠ z organizačních důvodů omezen (vedoucí učitelka v karanténě). Je povolena pouze přítomnost dětem pracujících rodičůDěti rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené nebudou převzaty pedagogickým pracovníkem mateřské školy.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základní školy – od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Vzhledem k tomu, že máme spojený 2. a 4. ročník, bude povolena i přítomnost žáků 4. ročníku ZŠ.

Pro tyto ročníky je tedy od 4. 1. 2021 povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (dle zaslaného rozvrhu na EduPage).

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz školní družiny – od 4. 1. 2021 je za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy umožněn provoz školní družiny. V našem případě bude tedy provoz ŠD denně (Po – Pá) do 15.30 hod., a to zvlášť pro žáky 1. třídy a zvlášť pro žáky 2. a 4. třídy.

Školní stravování - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Novoroční přání

Všem přátelům školy!

Je to snad poprvé, co použiji pro novoroční přání jeden z citátů známé osobnosti:

                      „Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť.“

Ernest Hemingway

Věřím, že všichni z nás chceme na dobu, ve které se nacházíme, co nejdříve zapomenout a zároveň doufat, že se všichni budeme ve zdraví setkávat nejen v nadcházejícím novém roce 2021, ale i v dalších letech, která chceme prožívat dál se svými blízkými, dobrými přáteli, rodinou…

A to štěstí i zdraví k tomu opravdu hodně potřebujeme!

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Radvanice vám toto přeje Robert Hager, ředitel školy

Opatření 19/2020

Vzhledem k epidemiologiocké situaci v ČR a taktéž v naší škole sděluji, že od 21.12 do 22.12.2020 je uzavřena mateřská škola spolu se školní jídelnou. Předpokládaný provoz obou zařízení je od 4. 1. 2021.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

 

Opatření 18/2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

R. Hager, ředitel školy

Opatření 17/2020

Provoz ZŠ a MŠ Radvanice od 30. 11. 2020

Základní škola:

1. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka povinná pro všechny ročníky.

2. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka:

- v týdnu 30. 11. – 4. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(povinná distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

- v týdnu 7. 12. – 11. 12. prezenční výuka žáků 6. a 8. třídy (distanční výuka pro žáky 7. třídy)

- v týdnu 14. 12. – 18. 12. prezenční výuka žáků 7. třídy

(distanční výuka pro žáky 6. a 8. třídy)

Upravené rozvrhy tříd (výuka v blocích a bez odpoledního vyučování) bude k dispozici na EduPage (do 27. 11. 2020).

Příchody a odchody žáků do budovy školy budou organizovat jednotliví vyučující.

V případě potřeby a po domluvě s vyučujícím bude možná prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Přítomnost zákonného zástupce se nevylučuje.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v nutných případech a za dodržení režimových opatření školy.

Při vzdělávání nebude probíhat zpěv a sportovní činnosti.

Z epidemiologického hlediska nelze uskutečnit provoz školního klubu.

Školní družina

Bude zabezpečen provoz pro tři skupiny (1. třída, 2. a 4. třída a 3. třída).

Školní stravování

Zařízení školního stravování bude v provozu.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

Mateřská škola

Provoz je zachován jako doposud.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit

roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se

ve školce mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Opatření 16/2020

Vzhledem k tomu, že se množí nevhodné obrázky a uživatelská jména žáků v jejich profilu na Google, přistupuji k následnému opatření:

-          Od 18. 11. 2020 bude mít každý žák ZŠ a MŠ Radvanice, který se účastní distanční výuky (on-line hodin a konzultací), založen na Googlu účet pod svým jménem a příjmením tak, aby v ikoně přihlašovaného byly pouze iniciály jména a příjmení (příklad: Jan Novotný…v ikoně: J). Zároveň v ikoně přihlašovaného nebude vložen žádný obrázek.

Takto založený účet bude žák používat pro přihlášení k on-line výuce nebo případně k on-line konzultacím probíhajícím mezi žákem a učitelem. Stejné opatření platí pro zaměstnance školy, kteří se on-line výuky nebo konzultací účastní.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů