• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Opatření 15/2020

Provoz mateřské školy – od 18. 11. 2020 bude provoz MŠ bez omezení. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základní školy – od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Vzhledem k tomu, že máme spojený 2. a 4. ročník, bude povolena i přítomnost žáků 4. ročníku ZŠ.

Pro tyto ročníky je tedy od 18. 11. 2020 povinná prezenční výuka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

Provoz školní družiny – od 18. 11. 2020 je za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy umožněn provoz školní družiny. V našem případě bude tedy provoz ŠD denně (Po – Pá) do 15.30 hod., a to zvlášť pro žáky 1. třídy a zvlášť pro žáky 2. a 4. třídy.

Školní stravování - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Neomezený internet od T-mobile

Vážení rodiče.

Škole se podařilo získat omezený počet SIM karet s neomezeným internetem. Pokud se domníváte, že jste to právě VY, kdo byste měli od školy získat tuto SIM kartu, napište mi na e-mailovou adresu školy. Zde uveďte své důvody, proč právě VY byste měli tuto kartu získat. Na základě zaslaných žádostí vyberu po projednání s třídním učitelem rodiče, kterým tuto kartu poskytneme (dle informací by to mělo být max. na 3 měsíce)

Věřím, že je to pro některé z vás skvělá zpráva a že vám tato služba od T-mobilu pomůže v této nelehké době.

Upozorňuji, že musíte mít v dané oblasti i tuto službu k dispozici (pokrytí T-mobilem).

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Číst dál...

Nové rozvrhy hodin

Vážení rodiče, žáci.
Vzhledem k tomu, že se od 2.11. 2020 neotevřely školy pro prezenční výuku žáků, přistoupili jsme k úpravě již "zaběhlých" on-line rozvrhů (vzhledem k dlouhé době uzavření škol). Do rozvrhu jsme museli přidat i další předměty. Při sestavování nových rozvrhů jsme se snažili o minimální navýšení on-line hodin, a to zvláště s ohledem na data a datové připojení.

V rozvrhu se setkáte s pojmem Online + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího). Znamená to, že bude všem zaslán kód pro připojení - žáci mají povinnost se této výuky zúčastnit.

Další, a to je nové, je v rozvrhu Konzultace + předmět (přiřazena i zkratka vyučujícího)...ve větší míře se s tím setkáte spíše na II. stupni. Znamená to, že žákům bude zaslán kód pro on-line připojení, ale nemusí této nabídky využít....Proč? Učitelé budou mimo on-line výuku zadávat další učivo a hlavně učivo z jiných předmětů přes EduPage (toto probíhalo již jaře a všichni to již známe). A právě v těchto Konzultačních on-line hodinách se budou věnovat žákům, kteří se připojí a budou chtít něco dovysvětlit v rámci zadaného učiva přes EduPage.

Domnívám se, že námi nabídnutý "servis" je adekvátní době, ve které se nacházíme. Žáci i rodiče mají dostatek prostoru se spojit s učiteli a řešit problémy spojené s distanční výukou.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

Informace o provozu školy v týdnu 26.10. - 30.10.2020


- školní jídelna vaří jen pro mateřskou školu, provozní zaměstnance a cizí strávníky (ne pro žáky a učitele)
- mateřská škola pracuje v omezeném režimu - jen pro děti pracujících rodičů
- škola je pro případné předání učebních materiálů otevřena pouze 26. a 27.10 a to od 8.00 - 12.00 hod. (pan Čeřovský)

Pro případné odevzdávání úkolů lze po celou dobu distanční výuky využít i poštovní schránku, která se nachází u hlavního vchodu do školní budovy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byl jsem přítomen několika on -line výukám (od první až po devátou třídu) a chci opravdu všem rodičům poděkovat za spolupráci.
Ano, jsou problémy s připojením...ano, jsou problémy s tím, že žák se nepřipojil...ano, jsou problémy s mikrofonem či videem...ano, jsou problémy s tím, že rodič omlouvá žáka, že zaspal na výuku v 9.30 hodin....ano a doufám, že případné omluvy jsou opodstatněné a že neděláte svým dětem sysifovskou práci.
Děkuji i rodičům, kteří nyní pracují na kvalitnějším připojením či hardwarovým vybavením...věřím, není to lehké.

Poděkovat chci i kolegům za jejich práci při distanční výuce. Mnozí rodiče (zasíláme odkazy na připojení rodič - žák) se totiž měli možnost podívat, jak se říká, i do naší kuchyně a poznat, že naše práce v této divné době je opravdu nelehká a že pro výuku vašich dětí děláme maximum.

Vzpomínám si, jak jsme se všichni (rodiče, žáci, učitelé) v průběhu září a října 2020 zkoušeli on-line připojit....jak jsme ve škole "bláznili" s tablety a mobily..... jak jsme po večerech a ve dvojicích (učitel-ředitel) postupně prováděli "možnou" on-line výuku.....jak jsme.......
A aniž bych to opravdu chtěl se potvrdilo, že naše konání bylo správné a naše "secvičování" v rámci on-line výuky ulehčilo všem mnoho práce a nervů (na rozdíl od našeho státu).

Doufám, že se nenaplní předpovědi o nakažených Covidem -19 a že se alespoň podaří k 2.11.2020 otevřít školu pro první a druhou třídu (nejlépe však pro všechny).

R. Hager, ředitel školy

Opatření 14/2020 - Ošetřovné

Zasílám informaci z dopisu, který jsem obdržel:

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul. V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Robert Hager, ředitel školy

Opatření 13/2020

Zasílám vyjádření České lékařské společnosti.

Z dopisu vybírám:

 - s účinností od 25.9. 2020 do odvolání, nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

Vážená paní doktorko, 15.10.2020

vzhledem k tomu, že se objevily nejasnosti v povinnosti provádět PCR testy u osob v kontaktu s COVID19, dostávají někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost a především školská zařízení informace, z nichž vyplývá, že se osoby v kontaktu při dodržení 14tidenní karantény nemusejí testovat. Toto vysvětlení Algoritmu pro izolaci a karanténu, který je k dispozici na stránkách MZ, případně i na stránkách naší odborné společnosti, je špatné. Dovoluji si poslat upozornění hlavní hygieničky ČR a prosím o seznámení s ním i odbor školství kraje a případně další příslušné instituce.

Číst dál...

Opatření 12/2020

Vážení rodiče, žáci a pane Malý.
Před chvílí jsem byl požádán KHS Hradec Králové, že mám všechny, tedy žáky 4. a 2. třídy a pana Malého, informovat o tom, že vám byla prodloužena karanténa do 19. 10. 2020 vzhledem k tomu, že u jedné žačky vyšel pozitivní test na Covid. Dříve by vám tedy neměla být ukončena karanténa.

R. Hager, ředitel školy

Realizujeme projekty podpořené EU

EU modernizace MM

EU sablony III

EU plakat maly 2018

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů